SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN TESPİT KOMİSYONU KARARI

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN TESPİT KOMİSYONU KARARI

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve söz konusu KHK'nın uygulanmasına ilişkin 01/01/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya İşçi Statüsüne Geçirilmesine dayalı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü ve Geçici 24 üncü Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde Müdürlüğümüzce oluşturulan Tespit Komisyonun incelemesi sonucu başvurusu kabul edilenler listesi.

 

1-Ali TUNÇ